Алисанна таргариен

Королева Алисанна Таргариен
Королева Алисанна Таргариен

Магали Вильнев Джейме Ланнистер
Магали Вильнев Джейме Ланнистер

Королева Алисанна Таргариен
Королева Алисанна Таргариен

Эймон Таргариен
Эймон Таргариен

Ларра Рогаре
Ларра Рогаре

Королева Алисанна Таргариен
Королева Алисанна Таргариен

Королева Алисанна Таргариен
Королева Алисанна Таргариен

Рейегар Таргариен и Лианна Старк
Рейегар Таргариен и Лианна Старк

Алисанна Таргариен и Джейхейрис 1
Алисанна Таргариен и Джейхейрис 1

Король Джейхейрис Таргариен
Король Джейхейрис Таргариен

Алисанна Таргариен
Алисанна Таргариен

Королева Алисанна Таргариен
Королева Алисанна Таргариен

Алисанна Таргариен и Джейхерис
Алисанна Таргариен и Джейхерис

Алисанна Таргариен и Джейхерис
Алисанна Таргариен и Джейхерис

Королева Алисанна Таргариен
Королева Алисанна Таргариен

Джейехерис II Таргариен
Джейехерис II Таргариен

Король Мейгор Таргариен
Король Мейгор Таргариен

Королева Алисанна Таргариен
Королева Алисанна Таргариен

Алисанна Таргариен
Алисанна Таргариен

Королева рейла Таргариен
Королева рейла Таргариен

Королева Алисанна Таргариен
Королева Алисанна Таргариен

Рейла Таргариен арт
Рейла Таргариен арт

Алисанна Таргариен
Алисанна Таргариен

Эйгон Таргариен Дейнерис Таргариен
Эйгон Таргариен Дейнерис Таргариен

Рейниры Таргариен
Рейниры Таргариен

Рейла Таргариен арт
Рейла Таргариен арт

Джейхейрис i Таргариен
Джейхейрис i Таргариен

Рейнира Таргариен
Рейнира Таргариен

Джейхерис и Алисанна
Джейхерис и Алисанна

Королева Алисанна Таргариен
Королева Алисанна Таргариен

Королева Алисанна Таргариен
Королева Алисанна Таргариен

Деймон и Рейнира Таргариен
Деймон и Рейнира Таргариен

Рейнира Таргариен
Рейнира Таргариен

Валар Таргариен
Валар Таргариен

ВЕРМИТОР дракон игра престолов
ВЕРМИТОР дракон игра престолов

Магали Вильнёв [Magali Villeneuve
Магали Вильнёв [Magali Villeneuve

Веларион Таргариен
Веларион Таргариен

Принцесса Рейнис Таргариен
Принцесса Рейнис Таргариен

Тайвин Ланнистер /рэйла Таргариен
Тайвин Ланнистер /рэйла Таргариен

Таргариены Рейнис
Таргариены Рейнис

Рэйнира Таргариен
Рэйнира Таргариен

Рейнис Таргариен
Рейнис Таргариен

Эйгон Висенья Рейнис
Эйгон Висенья Рейнис

Джейхейрис II Таргариен
Джейхейрис II Таргариен

Серсея Ланнистер Magali Villeneuve
Серсея Ланнистер Magali Villeneuve

Королева рейла Таргариен
Королева рейла Таргариен

Дейенерис Таргариен Королева арт
Дейенерис Таргариен Королева арт

Дейенерис Таргариен в огне
Дейенерис Таргариен в огне

Эйгон Таргариен это Джон Сноу
Эйгон Таргариен это Джон Сноу

Дейенерис Таргариен Королева арт
Дейенерис Таргариен Королева арт

Вхагар дракон
Вхагар дракон

Дейнерис Таргариан арт
Дейнерис Таргариан арт

Rhaenys Таргариен
Rhaenys Таргариен

Дейенерис демон
Дейенерис демон

Серсея Ланнистер 8 сезон
Серсея Ланнистер 8 сезон

Шира морская звезда и Бринден Риверс арт
Шира морская звезда и Бринден Риверс арт

Эмма Дарси Рейнира Таргариен
Эмма Дарси Рейнира Таргариен

Эймонд Таргариен
Эймонд Таргариен

Рейнира Таргариен игра престолов
Рейнира Таргариен игра престолов

Рейгар Таргариен завоеватель
Рейгар Таргариен завоеватель

Дейнерис арт
Дейнерис арт

Песнь льда и пламени Дейнерис
Песнь льда и пламени Дейнерис

Дейенерис Таргариен арт
Дейенерис Таргариен арт

Висенья Таргариен
Висенья Таргариен

Драконий всадник Таргариен
Драконий всадник Таргариен

Дейенерис Таргариен с драконами
Дейенерис Таргариен с драконами